Tjänster

MITT ERBJUDANDE

 Min yrkespassion är att ge människor verktyg att skapa balans i sina liv!

Relationsbekymmer, ångest, prestationskrav, sorg eller destruktivitet finns det stora möjligheter att lära sig hantera bättre eller bli av med!

Jag erbjuder följande tjänster:


Behandling med KBT 


Coaching utifrån KBT och ACT


Mindfulness - enskilt eller i grupp


Handledning i kognitivt relationellt förhållningssätt 


Utbildning/Föreläsning i KBT och Mindfulness 


Konsultation/Rådgivning till företag eller enskilda


Priser privat

Priser företag

Enskild terapi:

950 kr/session

Analys och terapi: Begär offert 
Kostnad beror på antal klienter/uppdragets totala omfattning.

Parterapi:
1500 kr/session

Utbildning/
föreläsning/
konsultation/
rådgivning:
Begär offert

Avbokningar som sker senare än 24 timmar före bokad tid debiteras med aktuell avgift. 

För avbokning på grund av sjukdom eller olycksfall tas ingen avgift ut (mot uppvisande av läkarintyg).

Innehar F- och A-skatt, Org nr 661021-xxxx

OM KBT

KBT har visat sig vara en bra metod för:


 • Ångestproblematik
 • Fobier
 • Utmattningssyndrom
 • Sorg
 • Depression eller nedstämdhet
 • Viktökning/-minskning
 • Sömnstörningar
 • Smärta
 • Beroenden
 • Relationsproblem - enskilt/par
 • Stress
 • PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)
 • Låg självkänsla/Dåligt självförtroende
 • Sexuella dysfunktioner
 • OCD (Tvångsbeteenden och/eller -tankar)


HANDLEDNING

Jag är utbildad handledare i kognitivt relationellt förhållningssätt vid Kognitiva Relationella Institutet i Stockholm: En 3-terminers utbildning som syftar till att kursdeltagarna ska förvärva teoretiska kunskaper och utveckla praktiska färdigheter att handleda kognitivt-relationellt förhållningssätt inom vård, omsorg, socialt arbete och arbetsliv. Jag har flera års erfarenhet av att handleda personalgrupper inom såväl privat som offentlig förvaltning, dvs socialpsykiatri, institutioner och olika former av gruppboenden för såväl vuxna som ungdomar. 


KBT och det kognitiva relationella förhållningssättet
I handledningen ser jag det som grundläggande att vägleda gruppen och individerna i gruppen till ett öppet arbetsklimat. Struktur, konstruktiv feedback och förutsägbarhet är grundläggande komponenter både i handledning och i det dagliga arbetet. Här ingår att klargöra gruppens/organisationens mål och visioner men också att arbeta mot en tydlig roll- och ansvarsfördelning. I KBT-handledning ingår alltid pedagogiska inslag för att vid behov förmedla ny kunskap till gruppen. Träningsuppgifter ingår så att förvärvad kunskap kan prövas, praktiseras och integreras i det dagliga arbetet.


Det relationella perspektivet innebär att vi som människor alltid har en relation till allt omkring oss, tingen och människorna, och dessutom har vi en relation till oss själva, till våra egna beteenden, våra tankar osv. Det relationella perspektivet/förhållningsättet innebär att jag i handledningssituationen guidar till ett medvetande om var och ens egna relationella mönster i olika situationer som uppstår. På det sättet ökar möjligheten till en önskvärd förändring då det i första hand är individen själv som ska förändras.