Om mig

Erfarenhet:


 • Arbete med ungdomar och vuxna i såväl privat som kommunal verksamhet
 • Behandlingsansvarig vid HVB-hem i Sundsvall
 • Eget företag sedan 2009
 • Konsult åt SCA Hälsan
 • Handledare inom Kriminalvården
 • Behandlare på Navet Sundsvall med drogberoende unga


Utbildning:


 • Behandlingsassistentutbildning, 1994-1995
 • Dialektisk Beteendeterapi, 2003
  Behandlingsmodell för kvinnor med självskadebeteenden.
 • Kurs i Återfallsprevention vid alkohol-/drogmissbruk, 2005
  Arbetade med ÅP för de med substitutionsbehandling främst mot heroin
 • Yrkesutbildning i psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering (40 p), 2006-2007
 • Grundläggande psykoterapiutbildning s.k. steg 1 i Kognitiv Beteendeterapi (45 p), 2007-2009
 • Sexologi (7,5 p), 2009
 • Våld i nära relationer, 2009
 • Instruktörskurs i Mindfulness (MBSR), 2010
  Behandlingsmodell främst för människor med ångest, smärta och/eller stress.
 • ACT, Introduktionskurs i Accept and Commitment Teraphy, 2011
 • Handledarutbildning vid Kognitiva Relationella institutet Stockholm, 2013-2014
  Tre terminers distansstudier på halvtid. Utbildningen ger behörighet att bedriva handledning för individ och grupp i kognitivt relationellt förhållningssätt.
 • MI (motiverande samtal, steg 1 och 2), 2014
 • FAP (funktionell analytisk psykoterapi), 2015
 • Par-terapi, 2015
 • PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom), 2015
 • Sviktande självkänsla och Perfektionism, 2015
 • Sexualrådgivare 2019-2020
 • Kurs "Behandling av sömnproblematik 2021
 • Kurs "Unga och sex på nätet" 2021


KBT

SUNDSVALL

Om mig och min erfarenhet av människor och KBT


Mitt namn är Ulrika Söderlund och jag har över 25 års erfarenhet av arbete inom det psykosociala fältet. Jag har mött människor i olika livssituationer med varierande problem genom åren, dels inom den privata vårdsektorn för ungdomar/vuxna, dels i den kommunala vårdsektorn. Jag har bl a 4 års erfarenhet som behandlingsansvarig vid ett HVB hem i Västernorrland. Jag har under många år arbetat som konsult åt SCA Hälsan och varit handledare inom Kriminalvården.


Mitt företag, KBT Sundsvall Ulrika Söderlund, och min hemsida, kbtsundsvall.se, startade 2009. Den yngsta jag träffat var nio år och den äldsta har hittills varit 84 år, så det är aldrig försent att gå i terapi!


Jag har grundläggande psykoterapiutbildning med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som inriktning. Jag har även arbetat med DBT (Dialektisk beteendeterapi), en terapiform som riktar sig främst till unga kvinnor med självskadebeteenden.


Jag är utbildad handledare i kognitivt relationellt förhållningssätt via Relationella Institutet i Stockholm.

Jag är också instruktör i Mindfulness Baserad StressReduktion (MBSR), en behandlingsmodell för i stort sett allt.


2020 var jag nominerad till årets företagare i Sundsvall!


Idag arbetar jag med KBT och mindfulness, som konsult och handledare åt olika företag, och är utbildare inom såväl KBT som Mindfulness. På fritiden är jag och min hund ofta i skogen eller så sitter jag och målar fabeldjur. Min konst kan du kolla in under Hundrika på sociala medier!


Jag samverkar idag med osteopat Kerstin Söderman,  massör Erika Eilerstsen och Kristina Englund som arbetar med Shiatsu massage.


Jag arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut enligt Socialstyrelsens och BTF:s rekommendationer.

Länkar:


Artikel Sundsvalls Tidning (ST) i juli 2016 om mitt arbete med drogberoende ungdomar
www.st.nu


Artikel i ST 29/4 2018

Forskning om stress och mindfulness

www.st.nu


Artikel i ST 10/6 2018 om maskrosbarn

www.st.nu


Artikel i ST 29/9 2018 om mina tankar om att bryta vanor med hjälp av KBT

www.st.nu


Jag har haft uppdrag åt Försvarsmakten, vars soldater som tjänstgjort utomlands.

 

Jag har haft konsultuppdrag hos SCA Hälsan:
www.scahalsan.se


Jag har haft handledningsuppdrag för Kriminalvården genom Familjeenheten i Sverige AB.

www.familjeenheten.se


Några av mina bilder från naturen - dela dem med mig och må bra
www.kbtsundsvall.se/naturbilder.html