Om mig

Erfarenhet:


 • Arbete med ungdomar och vuxna i såväl privat som kommunal verksamhet
 • Behandlingsansvarig vid HVB-hem i Sundsvall
 • Eget företag sedan 2009
 • Konsult åt SCA Hälsan
 • Handledare inom Kriminalvården


Utbildning:


 • Behandlingsassistentutbildning, 1994-1995
 • Dialektisk Beteendeterapi, 2003
  Behandlingsmodell för kvinnor med självskadebeteenden.
 • Kurs i Återfallsprevention vid alkohol-/drogmissbruk, 2005
  Arbetade med ÅP för de med substitutionsbehandling främst mot heroin
 • Yrkesutbildning i psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering (40 p), 2006-2007
 • Grundläggande psykoterapiutbildning s.k. steg 1 i Kognitiv Beteendeterapi (45 p), 2007-2009
 • Sexologi (7,5 p), 2009
 • Våld i nära relationer, 2009
 • Instruktörskurs i Mindfulness (MBSR), 2010
  Behandlingsmodell främst för människor med ångest, smärta och/eller stress.
 • ACT, Introduktionskurs i Accept and Commitment Teraphy, 2011
 • Handledarutbildning vid Kognitiva Relationella institutet Stockholm, 2013-2014
  Tre terminers distansstudier på halvtid. Utbildningen ger behörighet att bedriva handledning för individ och grupp i kognitivt relationellt förhållningssätt.
 • MI (motiverande samtal, steg 1 och 2), 2014
 • FAP (funktionell analytisk psykoterapi), 2015
 • Par-terapi, 2015
 • PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom), 2015
 • Sviktande självkänsla och Perfektionism, 2015
 • Sexualrådgivare 2019-2020


KBT

SUNDSVALL

Om mig och min erfarenhet av människor och KBT


Mitt namn är Ulrika Söderlund och jag har över 25 års erfarenhet av arbete inom det psykosociala fältet. Jag har mött människor i olika livssituationer med varierande problem genom åren, dels inom den privata vårdsektorn för ungdomar/vuxna, dels i den kommunala vårdsektorn. Jag har bl a 4 års erfarenhet som behandlingsansvarig vid ett HVB hem i Västernorrland.


Mitt företag, KBT Sundsvall Ulrika Söderlund, och min hemsida, kbtsundsvall.se, startade 2009.


Jag har grundläggande psykoterapiutbildning med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som inriktning. Jag har även arbetat med DBT (Dialektisk beteendeterapi), en terapiform som riktar sig främst till unga kvinnor med självskadebeteenden.


Jag är utbildad handledare i kognitivt relationellt förhållningssätt via Relationella Institutet i Stockholm.

Jag är också instruktör i Mindfulness Baserad StressReduktion (MBSR), en behandlingsmodell för i stort sett allt.


Idag arbetar jag med KBT och mindfulness, som konsult och handledare åt olika företag, och är utbildare inom såväl KBT som Mindfulness. Jag är konsult åt SCA Hälsan och handledare inom Kriminalvården.


Jag samverkar idag med en osteopat och en  massör. Jag arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut enligt Socialstyrelsens och BTF:s rekommendationer.

Länkar:


Artikel Sundsvalls Tidning (ST) i juli 2016 om mitt arbete med drogberoende ungdomar
www.st.nu


Artikel i ST 29/4 2018

Forskning om stress och mindfulness

www.st.nu


Artikel i ST 10/6 2018 om maskrosbarn

www.st.nu


Artikel i ST 29/9 2018 om mina tankar om att bryta vanor med hjälp av KBT

www.st.nu

 

Jag har konsultuppdrag hos SCA Hälsan:
www.scahalsan.se


Jag har handledningsuppdrag för Kriminalvården genom Familjeenheten i Sverige AB.

www.familjeenheten.se


Några av mina bilder från naturen - dela dem med mig och må bra
www.kbtsundsvall.se/naturbilder.html

 

© Copyright Ulrika Söderlund  -  tel 070-222 7203