Logotype Ulrika Söderlund

 

Grodprinsen är en symbol för att det finns saker vi kanske inte ser


"Att stanna upp och reflektera leder framåt..."

Min utbildning och genomförda kurser:


Behandlingsassistentutbildning, 1994-1995

Dialektisk Beteendeterapi, 2003
Behandlingsmodell för kvinnor med självskadebeteenden.

Kurs i Återfallsprevention vid alkohol-/drogmissbruk, 2005
Arbetade med ÅP för de med substitutionsbehandling

Yrkesutbildning i psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering (40 p), 2006-2007

Grundläggande psykoterapiutbildning s.k. steg 1 i Kognitiv Beteendeterapi (45 p), 2007-2009

Sexologi  (7,5 p), 2009

Våld i nära relationer, 2009

Instruktörskurs i Mindfulness (MBSR), 2010
En termin på distans. Behandlingsmodell för människor med ångest, smärta och/eller stress.

ACT, Introduktionskurs i Accept and Commitment Teraphy, 2011

Handledarutbildning vid Kognitiva Relationella institutet Stockholm, 2013-2014
Tre terminers distansstudier på halvtid. Utbildningen ger behörighet att bedriva handledning för individ och grupp i kognitivt relationellt förhållningssätt.

MI (motiverande samtal, steg 1 och 2), 2014

FAP (funktionell analytisk psykoterapi), 2015

Par-terapi, 2015

PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom), 2015

Sviktande självkänsla och Perfektionism, 2015