Logotype Ulrika Söderlund

 

Grodprinsen är en symbol för att det finns saker vi kanske inte ser


"Jag försöker alltid se möjligheter och KBT kan förverkliga dem."

Om mig och min erfarenhet av människor och KBT

Mitt namn är Ulrika Söderlund. Jag har över 20 års erfarenhet av arbete inom det psykosociala fältet. Jag har mött människor i olika livssituationer med varierande problem genom åren, dels inom den privata vårdsektorn för ungdomar/vuxna, dels i den kommunala vårdsektorn och då inom socialpsykiatrin. Jag har bl a 4 års erfarenhet som behandlingsansvarig vid ett HVB hem i Västernorrland. Mitt företag, KBT Terapeut Ulrika Söderlund, och min hemsida, kbtsundsvall.se, startade 2009.

Jag har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som inriktning. Jag har även studerat och arbetat med DBT (Dialektisk beteendeterapi), en terapiform som riktar sig främst till unga kvinnor med självskadebeteenden.

Bild på Ulrika SöderlundJag är även utbildad handledare i kognitivt relationellt förhållningssätt via Relationella Institutet i Stockholm.

Jag är instruktör i MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR), en behandlingsmodell vid bland annat stress, ångest och smärta.  

Idag arbetar jag med KBT, som konsult och handledare åt olika företag, och är utbildare inom såväl KBT som Mindfulness.

Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) - intresseföreningen för kognitiv beteendeterapi, www.kbt.nu. Jag samverkar med företaget Mediform där du finner osteopater och massörer. Jag arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut enligt Socialstyrelsens och BTF:s rekommendationer

Min utbildning: läs mer här"Genom Ulrika och KBT´n fick jag mer insikt om
min problematik och verktyg att hantera den!"
/Hannele