Logotype Ulrika Söderlund

 

Bilder från svensk natur


Allt du upplever kommer inifrån dig själv

Ulrikas mottagning


Min mottagning

Begreppet mindfulness (eller sinnesfullhet) kommer ursprungligen från Buddhismen. Mindfulness har på kort tid blivit ett viktigt och kraftfullt verktyg både inom hälsovården och för att förebygga stressrelaterade sjukdomar och symtom. För mer än 30 år sedan skapade Jon Kabat-Zinn, PhD vid University of Massachusetts – Medical Center i Worcester, ett mindfulnessbaserat träningsprogram (MBSR). Programmet är inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Mindfulnessträningen har anpassats till vårt moderna samhälle och har under många år varit till stor nytta inom hälso- och sjukvården.

De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning i Sverige är smärttillstånd och psykisk ohälsa, vilka är besvär som ofta är stressrelaterade. Mindfulness har visat sig verksamt på dessa områden och kan utgöra ett kraftfullt komplement till psykoterapi och läkemedel för en mycket stor grupp människor. Mindfulness används också inom föräldrautbildning, parterapi, idrott, i ledarskap och personalutveckling samt i skolan.

Kurs i Mindfulness

Är det en kurs för dig?
Programmet vänder sig till dig som upplever fysisk eller psykisk stress på jobbet eller i familjelivet. Du har kanske fysiska symtom av olika slag. Din önskan är att må bättre och känna dig mer i balans. Mår du dåligt och önskar redskap för att kunna skapa en bättre känsla är detta något för dig.

Kursens syfte
Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. För det är i nuet vi lever; det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat. Det låter enkelt, men kräver träning. Den som tränar regelbundet genom olika meditationsövningar blir bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar. Det är både vetenskapligt prövat och vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Syftet med kursen är att du skall hitta tekniker för att hantera stress och lära dig leva i balans. Du lär dig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress, smärta, sjukdom, utmaningar och krav i vardagslivet.


Innehåll
Kursen sker i mindre grupper och är uppdelad på 8 tillfällen som är 2 timmar långa. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller teori, olika övningar i mindfulness och mindfulness yoga samt reflektioner i grupp. Deltagarna förväntas göra dagliga hemuppgifter.

Vid intresse av en kurs i Mindfulness, använd kontaktformuläret, mejla ulrika.soderlund[@]kbtsundsvall.se eller ring!

Lär dig leva i nuet! Om du inte lever här och nu, när ska du då göra det?