Logotype Ulrika Söderlund

 

Bilder från svensk natur


Naturupplevelser berikar livet - klicka här och dela
fler av mina upplevelser från naturen

Ulrikas mottagning


Min mottagning

Behandling med KBT

I KBT, Kognitiva och Beteendeinriktade terapier, ligger tyngdpunkten på samarbetet mellan terapeut och klient, tillsammans bestämmer vi vad som ska stå i fokus för behandlingen och vilken förändring som eftersträvas.

KBT har visat sig vara en bra metod för:

Ångestproblematik Fobier
Utmattningssyndrom Sorg
Depression eller nedstämdhet Viktökning/-minskning
Sömnstörningar Smärta
Beroenden Relationsproblem - enskilt/par
Stress PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)
Låg självkänsla/Dåligt självförtroende Sexuella dysfunktioner
OCD (Tvångsbeteenden och/eller -tankar)  


I vårt gemensamma arbete i terapin ligger tyngdpunkten på problematik i nuet för att skapa förändringar i det dagliga livet. Det gör att tiden utnyttjas effektivt. Utvärdering görs kontinuerligt för att se om önskad målsättning är uppfylld. Detta utesluter inte att vi gör en vidare kartläggning även av relevanta händelser i det förflutna som påverkar livet idag.

Först görs alltid en analys som vanligtvis tar ca 3-5 sessioner (à 45 min.). Då gör jag en bedömning av problematiken och kan avgöra om KBT och min kompetens är relevant. Om terapi rekommenderas så ska min klient å sin sida ta ställning till om hon/han vill påbörja en terapi. Upplägget individanpassas. Ofta är det lämpligt att träffas varje vecka i början för att sedan glesa ut till varannan och var tredje vecka för att sedan ha ett par uppföljande sessioner.

En behandling för exempelvis en fobi kan genomgås på ett fåtal behandlingar medan mer komplexa problem tar längre tid. KBT anses vara en korttidsterapi med sällan mer än 10-15 sessioner.

KBT – en väg till ett ännu bättre liv!