Logotype Ulrika Söderlund

 

Bilder från svensk natur


Naturupplevelser berikar livet - klicka här och dela
fler av mina upplevelser från naturen

Ulrikas mottagning


Min mottagning

Handledning

Jag är utbildad handledare i kognitivt relationellt förhållningssätt via Kognitiva Relationella Institutet i Stockholm: En 3-terminers utbildning som syftar till att kursdeltagarna ska förvärva teoretiska kunskaper och utveckla praktiska färdigheter att handleda kognitivt-relationellt förhållningssätt inom vård, omsorg, socialt arbete och arbetsliv. Jag har flera års erfarenhet av att handleda personalgrupper inom såväl privat som offentlig förvaltning, dvs socialpsykiatri, institutioner och olika former av gruppboenden för såväl vuxna som ungdomar. 


Att ha ett kognitivt relationellt förhållningssätt i handledningssituationen innebär att handledningen är strukturerad och målinriktad. Det innebär också att jag som handledare är aktiv och har fokus på den aktuella situationen.

KBT och det kognitiva relationella förhållningssättet
I handledningen ser jag det som grundläggande att vägleda gruppen och individerna i gruppen till ett öppet arbetsklimat. Struktur, konstruktiv feedback och förutsägbarhet är grundläggande komponenter både i handledning och i det dagliga arbetet. Här ingår att klargöra gruppens/organisationens mål och visioner men också att arbeta mot en tydlig roll- och ansvarsfördelning. I KBT-handledning ingår alltid pedagogiska inslag för att vid behov förmedla ny kunskap till gruppen. Träningsuppgifter ingår så att förvärvad kunskap kan prövas, praktiseras och integreras i det dagliga arbetet.


Det relationella perspektivet innebär att vi som människor alltid har en relation till allt omkring oss, tingen och människorna, och dessutom har vi en relation till oss själva, till våra egna beteenden, våra tankar osv. Det relationella perspektivet/förhållningsättet innebär att jag i handledningssituationen guidar till ett medvetande om var och ens egna relationella mönster i olika situationer som uppstår. På det sättet ökar möjligheten till en önskvärd förändring då det i första hand är individen själv som ska förändras.


Det relationella förhållningssättet betonar vikten av att varje individ har ett eget ansvar i sitt möte med andra vilket också innebär att man alltid har ett eget ansvar att noggrant undersöka hur man själv relaterar till den situation/problem som man vill ha hjälp med i handledningen. Självklart har även jag som handledare det relationella förhållningsättet gentemot mig själv.

Är du intresserade av handledning, använd kontaktformuläret,
mejla
ulrika.soderlund[@]kbtsundsvall.se eller ring!